Trafik Kazalarında Maddi Tazminattan Sorumluluk

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, bir kişinin tazminattan sorumlu olabilmesi için,

1)Motorlu taşıtın bir zarara sebebiyet vermesi,

2)Zararın bir motorlu taşıt tarafından verilmesi,

3)Motorlu bir aracın işletilmesinin zarara sebebiyet vermesi,

4)Aracın işletilmesi ile zararın oluşması arasında sebep-sonuç ilişkisinin bulunması gerekmektedir.