Trafik Kazalarında Maddi Tazminattan Sorumlu Kişiler

Trafik Kazalarında Maddi Tazminattan Sorumlu Kişiler,

1) İşleten ( Araç sahibi olan kişi, aracın mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışı halinde, trafik sicil kaydında alıcı olarak gözüken kişi, aracın uzun süreli kiralanması ya da ariyet ya da rehin verilmesi gibi hallerde, kiracı, ariyet veya rehin alan kişi)

2)Motorlu Taşıtlarla İlgili Faaliyette Bulunanlar,

3) Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri

4)Bir motorlu aracı çalan ya da gaspeden kişiler