Tescil Nedir?

Tescil, herhangi bir şeyi resmi olarak kaydetme, kütüğe geçirmek demektir. Tescil işlemi sadece marka ya da patent için derekli bir işlem değildir. Mesela bir taşınmazın üzerinde bir ayni hakkın kurulması için tapu kütüğüne tescil yapılması gerekmektedir.