Tasarım Tescil Belgesi

Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Yapılan tasarım üzerindeki hakların korunabilmesi için tasarımın tescil edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla da Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunulur. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından endüstriyel tasarım tescil belgesi düzenlenir ve başvurana verilir.

Endüstriyel tescil tasarımında korunan ürünün görsel özellikleridir. Üretim yöntemi ya da ürünün kullanım amacı koruma altına alınmış olmaz.