Resmi Marka Bülteni

Resmi Marka Bülteni, Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayımlanır. Şekli incelemesi yapılmış olan markalar bu bültende ilan edilir. İlan tarihinden itibaren üç ay içerisinde, benzer ya da aynı markayı kullanan ya da marka üzerinde üstün hakka sahip kişilerin itiraz etmeleri gerekmektedir. İlan tarihinden itibaren üç ay içinde herhangi bir itiraz gelmezse markanın tesciline karar verilir.