Patent nedir nasıl alınır?

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.
Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Patent alabilmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvuru esanasında istenen bilgi ve belgeler aşağıdadır.
1) Başvuru ve buluş sahibi ile ilgili bilgi
2) Başvuru ve buluş sahibi farklı kişiler ise, başvuru hakkının nasıl elde edildiği ile ilgili bilgi
3) Buluşu açıklayan tarifname
4) Patent koruması istenilen buluşun unsur veya unsarını kapsayan istem veya istemler
5) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler
6) Buluşu anlatan özet
7) Rüçhan talebi varsa, rüçhanla ilgili bilgiler ve rüçhan belgesi
8) Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur.)
9) Başvuru ücreti