Patent Nasıl Alınır?

Patent alabilmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvuru esanasında istenen bilgi ve belgeler aşağıdadır.
1) Başvuru ve buluş sahibi ile ilgili bilgi
2) Başvuru ve buluş sahibi farklı kişiler ise, başvuru hakkının nasıl elde edildiği ile ilgili bilgi
3) Buluşu açıklayan tarifname
4) Patent koruması istenilen buluşun unsur veya unsarını kapsayan istem veya istemler
5) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler
6) Buluşu anlatan özet
7) Rüçhan talebi varsa, rüçhanla ilgili bilgiler ve rüçhan belgesi
8) Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur.)
9) Başvuru ücreti