Patent Marka Tescil

Patent Tescil,

Yapılan bir buluşun üzerinde buluş yapanın haklarının korunması için, patent tescil işleminin yapılması gerekmektedir. Patent tescil ettirilince, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesi, kullanması veya satması belirli bir süre boyunca engellenmektedir.
Bir buluşun patent ile korunabilmesi için;
1-Buluşun yeni olması
2-Tekniğin bilinen durumunun aşılması olması
3-Sanayiye uygulanabilir olması
gerekmektedir.

Patent tescillerinde iki çeşit sistem tercihi bulunmaktadır.
1.) İncelemeli Patent
Ulusal ofise yapılan müracaat neticesinde uluslararası anlamda araştırması yapılmış, araştırmadan sonra tekniğin bilinen durumunun aşılması yönünden incelemesi yapılmış, yeni, sanayiye uygulanabilir buluşlara verilen koruma belgesidir. Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma TPE veya TPE tarafından yetkisi kabul edilmiş uluslararası araştırma kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. İnceleme ücrete tabi olup, incelemeli patentin koruma süresi 20 yıldır.

2.) İncelemesiz Patent
İncelemesiz patent, nitelik olarak patenttir ancak; tescil konusunun gerçekliği ve yararlılığı devlet tarafından garanti edilmez. İncelemesiz patentin koruması süresi 7 yıl olup, bu süre içerisinde inceleme talebinde bulunularak tescilin incelemeli patente dönüştürülebilmesi mümkündür.
Ülkemizde, patent tescil korumaları Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılmaktadır.