Patent Marka

Patent ile  Marka arasındaki fark,

Marka, mal ya da hizmeti diğer mal ya da hizmetlerden ayırt eden harf, şekil kelime ya da kelime grubu gibi ayırt edici özelliğe sahip bir şekil ya da yazıdır.
Patent ise, sanayiye uygulanabilir bir buluşu içermektedir. Bu buluş, o güne değin dünyada var olan bir bilginin üzerine çıkıyorsa yani bir yenilik getiriyorsa o zaman patentten bahsetmemiz mümkündür.
Şayet yapılan buluş, bilinen bilginin üzerine çıkmıyor sadece var olan bilgileri toparlayarak sanayide kullanılabilir bir yenilik arzediyorsa, o zaman da faydalı modelden bahsederiz.
Çok sıkça birbirine karıştırılan marka ve patent arasındaki fark kabaca budur.