Patent Fiyatları

TPE tarafından patent başvurularında alınacak ücret tarifesi aşağıda sunulmuştur. Hizmet bedeli için lütfen bizimle bağlantı kurunuz.

Türk Patent Enstitüsü’nün 2011 yılı ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.
01.01.01       Patent Başvuru Ücreti       25
01.01.02     1 Rüçhanlı Başvuru Ücreti     65
01.01.03     2 Rüçhanlı Başvuru Ücreti     80
01.01.04     3 Rüçhanlı Başvuru Ücreti     90
01.01.05     4 Rüçhanlı Başvuru Ücreti     100
01.01.06     5 Rüçhanlı Başvuru Ücreti     110
01.01.07     6 Rüçhanlı Başvuru Ücreti     120
01.01.08     7 Rüçhanlı Başvuru Ücreti     130
01.01.09     8 Rüçhanlı Başvuru Ücreti     140
01.01.10     Yabancı Dilde VerilenTarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talep Ücreti     150
01.01.11     Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talep Ücreti     250
01.01.12     Araştırma Raporu Değerlendirme Ücreti     300
01.01.13     Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti     50
01.01.14     İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti     50
01.01.15     2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti     50
01.01.16     Ek Süre Talebi Ücreti     75
01.01.17     Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti     100
01.01.18     Patent Belgesi Düzenleme Ücreti     240
01.01.19     Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti     240
01.01.20     Devir İşlemi Kayıt Ücreti     200
01.01.21     Lisans İşlemi Kayıt Ücreti     150
01.01.22     Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti     140
01.01.23     Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti     40
01.01.24     Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti     180
01.01.25     Rehin İşlemi Kayıt Ücreti     190
01.01.26     Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti     70
01.01.27     Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti     95
01.01.28     Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti     70
01.01.29     Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin)     10
01.01.30     Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti     35
01.01.31     Mücbir Sebep Ücreti     Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç+KDV)nin %50’si
01.01.32     Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret     Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç+KDV)nin %25’i
01.01.33     2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     135
01.01.34     3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     145
01.01.35     4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     160
01.01.36     5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     265
01.01.37     6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     285
01.01.38     7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     355
01.01.39     8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     370
01.01.40     9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     395
01.01.41     10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     460
01.01.42     11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     520
01.01.43     12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     620
01.01.44     13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     730
01.01.45     14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     850
01.01.46     15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     980
01.01.47     16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     1120
01.01.48     17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     1250
01.01.49     18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     1390
01.01.50     19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     1540
01.01.51     20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti     1700
01.01.52     Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti     500
01.01.53     Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti     250
01.01.54     Patent İşbirliği Anlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular için Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti     30 CHF
01.01.55     Avrupa Patenti İstemleri Yayın Ücreti     385
01.01.56     Avrupa Patenti Fasikül Yayın Ücreti     550
01.01.57     Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti     360
01.01.58     Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti(33 aydan sonra Ulusal Safhaya Giren başvurular için)     825
01.01.59     Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti     300
01.01.60     Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti     300
01.01.61     Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti     200
01.01.62     Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti     100
01.01.63     Avrupa Patentine İtiraz Sonucu Değişen Fasikül Yayın Ücreti     330
01.01.64     Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Fasikül Yayın Ücreti     250
01.01.65     Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti     300