Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent tescil başvurusu, Türk Patent Enstitüsü’ne posta ile, gelen evraktan teslim yolu ile ya da internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilir.İnternet üzerinden başvuru yapabilmek için elektronik imza sahibi olmak gerekmektedir.

 Başvuru esanasında istenen bilgi ve belgeler aşağıdadır.
1) Başvuru ve buluş sahibi ile ilgili bilgi
2) Başvuru ve buluş sahibi farklı kişiler ise, başvuru hakkının nasıl elde edildiği ile ilgili bilgi
3) Buluşu açıklayan tarifname
4) Patent koruması istenilen buluşun unsur veya unsarını kapsayan istem veya istemler
5) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler
6) Buluşu anlatan özet
7) Rüçhan talebi varsa, rüçhanla ilgili bilgiler ve rüçhan belgesi
8) Vekaletname (Noter onayına gerek yoktur.)
9) Başvuru ücreti

Bu bilgiler içeriği Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenen bir forma yazılmak suretiyle ve gerekli ücretler yatırılarak başvuruda bulunulabilir.