Patent Başvuru

Patent tescil başvurusu, Türk Patent Enstitüsü’ne posta ile, gelen evraktan teslim yolu ile ya da internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilir.İnternet üzerinden başvuru yapabilmek için elektronik imza sahibi olmak gerekmektedir.Patent ya da Faydalı Model Başvurusu yapmadan önce bu konularda uzman birisinden yardım alınmalıdır.