Patent Arama

Patent başvurusunda bulunabilmek için, patente konu buluşun yeni olması yani tekniğin bilinen son durumunu aşması ve sanayiye uygulanabilir bir buluş olma özelliklerini taşıması gerekmektedir. Bu nedenlerle patent başvurusu yapılmazdan önce buluşun, tekniğin son durumuna dahil olup olmadığı ve yenilikçilik içerip içermediği konularında bir araştırma yapılması gerekmektedir.