Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2017

2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve […]

Devamı... Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2017
4 Ekim 2017

Etiketler:

Türkiye’nin En İyi Hukuk Fakülteleri

  Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı “ölçme-değerlendirme” çalışmaları sonuçlandı. Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının katılımıyla yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışmaya, 73 hukuk fakültesinden 53’ü katıldı. Çalışma sonucunda hazırlanan listede ilk sıraları devlet üniversiteleri aldı. “Ölçme-değerlendirme” çalışmalarına 2014 yılında başlayan Türkiye Barolar Birliği, 37 hukuk fakültesi dekanının katılımıyla kurduğu komisyonda, bir […]

Devamı... Türkiye’nin En İyi Hukuk Fakülteleri
21 Temmuz 2017

Etiketler:

İş Mahkemesi Sure Tutum Dilekçesi Verilmesi

22. Hukuk Dairesi         2017/5153 E.  ,  2017/3856 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : İŞE İADE Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, […]

Devamı... İş Mahkemesi Sure Tutum Dilekçesi Verilmesi
21 Temmuz 2017

Etiketler: ,

Sağlık Sebepleriyle İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

9. Hukuk Dairesi         2016/13617 E.  ,  2017/8796 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği […]

Devamı... Sağlık Sebepleriyle İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi

İşe İade Davalarında İşe Başlatmama Tazminatı

9. Hukuk Dairesi         2016/15675 E.  ,  2017/2554 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: […]

Devamı... İşe İade Davalarında İşe Başlatmama Tazminatı

İşe İade Davaları – İşletme, İşyeri ve İşin Gerekleri Nedenleriyle Fesih

9. Hukuk Dairesi         2016/3882 E.  ,  2017/1431 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği […]

Devamı... İşe İade Davaları – İşletme, İşyeri ve İşin Gerekleri Nedenleriyle Fesih

İşe İade Davaları – Yeniden Yapılanma

9. Hukuk Dairesi         2016/3643 E.  ,  2017/1551 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına […]

Devamı... İşe İade Davaları – Yeniden Yapılanma

İşe İade Davası

9. Hukuk Dairesi         2016/5434 E.  ,  2017/2115 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A […]

Devamı... İşe İade Davası
20 Nisan 2017

Etiketler:

Ayıplı Daire Tazminat

13. Hukuk Dairesi         2015/35795 E.  ,  2017/2430 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmasız, davalı ve ihbar olunan avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde taraflardan gelen […]

Devamı... Ayıplı Daire Tazminat

Kira Artışı ÜFE Oranı

6. Hukuk Dairesi         2013/13435 E.  ,  2013/16370 K. KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN UYGULANMASI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ VEKALET ÜCRETİ TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 138 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 120 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 88 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 76 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 344 “İçtihat Metni” İcra mahkemesince verilmiş bulunan […]

Devamı... Kira Artışı ÜFE Oranı

Mirasçılar Açısından Ecrimisil Alacağı

ÖZÜ : çekişme konusu taşınmazlardan 124 ada 37 sayılı parselin bahçeli kargir ev, 274 ada 1 sayılı parselin bir dükkan ve üstü bir daire, 274 ada 2 sayılı parselin ise kargir dükkan niteliğinde olduğu ve kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması dikkate alınmadan intifadan men koşulunun aranması hatalıdır. 1. Hukuk Dairesi         2015/4241 E.  , […]

Devamı... Mirasçılar Açısından Ecrimisil Alacağı

Serbest Bölgelerde İşçilerden Yapılan Gelir Vergisi Kesintisi

  ÖZÜ : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde işçinin ücretinden gelir vergisi kesilemeyeceği ortadadır. Ücretten verginin kesilmesi halinde, vergi mükellefinin işçi olması nedeniyle, kanundaki koşulların gerçekleşmesi halinde muafiyetten yararlanacak olan da işçidir.   9. Hukuk Dairesi         2016/35340 E.  ,  2016/22796 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, … […]

Devamı... Serbest Bölgelerde İşçilerden Yapılan Gelir Vergisi Kesintisi
4 Nisan 2017

Etiketler:

İş Hukukunda İbraname

9. Hukuk Dairesi         2015/6186 E.  ,  2016/22709 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücret, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, […]

Devamı... İş Hukukunda İbraname
14 Mart 2017

Etiketler: , ,

İş Mahkemelerinde İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi

7. Hukuk Dairesi 2015/4693 E. , 2015/7700 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : İş Mahkemesi Dava Türü : Alacak Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraflarca istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: 1-Davacı temyizi yönünden: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı vekilinin sunduğu temyiz […]

Devamı... İş Mahkemelerinde İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Boşanma davaları, sonlandırılmak istenen evliliklerin sona ermesi için gerekli hukuki süreçlerdir. Anlaşamayan veya farklı sebepler ile beraber yaşamayacağına karar veren evli çiftler ayrılmak için mahkemelere başvurmaktadırlar. Boşanmak için mahkemeye başvuracak eşlerin boşanma konusunda bir gerekçeleri olması veya yasal şartların varlığı halinde anlaşarak boşanmaları gerekmektedir. Bu işlem ülkemizde yapılabileceği gibi yabancı ülkelerde de yapılabilmektedir. Özellikle yurt […]

Devamı... Tanıma ve Tenfiz Davaları

İş Kazalarında İşçi Kusurları

İşçi anlatıyor: “24 yaşımdayım, hafta sonunda işyeri dışında birden bayılıp düştüm. Doktora götürdüler, çok sert düşmüşüm, omzumda ciddi bir çatlak oluştu. Dört ay tedavi gördüm. İşyeri doktoru bayılma nedenimin sara (epilepsi) olabileceğini söyleyerek sevk etti. Henüz daha tetkiklerim sonuçlanmadan işten çıkartıldım. Kıdem ve ihbar tazminatımı ödediler. Fabrika yaşamımı sona erdirdiler. Yeni evliyim, eşim hamile, bir […]

Devamı... İş Kazalarında İşçi Kusurları
14 Ekim 2016

Etiketler:

12 Bankaya Karşı 3 Kat Kartel Tazminatı Davası

21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında, 12 bankadan herhangi birisinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alan vatandaşın, 3 kat tazminat davası açma hakkı bulunuyor. Rekabet Kurulu tarafından 12 bankanın kartel oluşturduğuna yönelik verilen karar, Danıştay tarafından da hukuka uygun bulundu. Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş, Rekabet Kurulu tarafından 12 bankanın kartel […]

Devamı... 12 Bankaya Karşı 3 Kat Kartel Tazminatı Davası

İşçi, Hizmet Tespit Davası Açmadan Kıdem Tazminatı Davası Açabilir

Çalışma süresi iş yaşamında kural olarak SGK’ya işveren tarafından bildirilen süreler dikkate alınarak belirlenir. Bu yüzden pek çok Mahkeme, özellikle kıdem tazminatı gibi çalışma süresine göre belirlenen alacakların hesabında, işveren tarafından SGK’ya yapılan bildirimleri dikkate almakta, hizmet döküm cetvellerindeki süreleri göre hesaplama yapılmaktadır. Aşağıdaki karar ise, işçinin çalışma süresini kanıtlaması için hizmet tespit davası açmak […]

Devamı... İşçi, Hizmet Tespit Davası Açmadan Kıdem Tazminatı Davası Açabilir

Sosyal Medya ve Bilişim Sorunları

Sosyal medya ve siber güvenlik uzmanları, teknolojik gelişmelerle hızla yaygınlaşan canlı yayın uygulamaları dolayısıyla yeni meslek ve kazanç kapıları oluştuğunu belirterek, telif haklarından doğan olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için kullanıcıların eğitim alması gerektiğini bildirdi. Bilişim Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,5G teknolojisine geçilmesiyle sosyal […]

Devamı... Sosyal Medya ve Bilişim Sorunları

Adli Bilişim İhtisas Dairesi kuruldu

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Adli Tıp Kurumu bünyesinde ‘Adli Bilişim İhtisas Dairesi’ kuruldu. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan KHK’ya göre, Adli Tıp Kurumu’nun 6 olan ihtisas daire sayısı 7’ye yükseldi. KHK ile Adli Tıp Kurumu bünyesinde “Adli Bilişim İhtisas Dairesi” kuruldu. Adli Bilişim İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hakimlikler […]

Devamı... Adli Bilişim İhtisas Dairesi kuruldu
21 Eylül 2016