Online Marka

Ofisimiz, Türk Patent Enstitüsü’ne tüm marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret, tasarım başvurularını elektronik imza yoluyla online olarak başvurmaktadır. Online başvurunun en büyük yararı, postadaki olası gecikmeleri önleyerek, hak kayıplarının önüne geçmektir. Türk Patent Enstitüsüne ulaşan her evrak üzerine bir zaman damgası vurulur. Bu damgada evrakın ulaşma tarih, saat ve dakikası bulunmaktadır. her türlü başvuruda TPE’ye önce ulaşan evrakın üstünlüğü bulunmaktadır. Örneğin “şenel” ibaresini marka olarak tescil ettirmek istediniz ve başvuru evrakını hazırlayıp 15.10.2011 tarihinde postaya verdiniz. Posta 25.10.2011 tarihinde Türk Patent Enstitüsüne ulaştı. Fakat 20.10.2011 tarihinde başka bir kişinin aynı ibare için adına online marka başvurusunda bulunduğunu öğrendiniz. Bu durumda ne yazık ki, postaya daha erken bir tarihte başvurunuzu vermiş olmanıza rağmen, kurum kayıtlarına diğer başvuru daha erken bir tarihte girdiği için marka başvurunuz reddedilecektir.