Marka tescili için gerekli evraklar

Başvuru Şahıs Adına Yapılacaksa

-Vekaletname
(noter tasdiki gerekmez)
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-T.C. Kimlik No
-Logo Örneği (varsa)

Başvuru Firma Adına Yapılacaksa

-Vekaletname
(noter tasdiki gerekmez)
-Vergi Levhası Fotokopisi
-İmza Sirküleri Fotokopisi
-Logo Örneği (varsa)