Marka Tescil Ücretleri

Hizmet Türü

Türk Patent
Enstitüsü Harç Bedelleri

Hizmet Bedeli

TEK SINIFLI MARKA BAŞVURU ÜCRETİ

120 TL

199 TL

MARKA TESCİLİ BELGE ÜCRETİ

400 TL

MARKA YENİLEME ÜCRETİ

500 TL

99 TL

KORUMA SÜRESİ SONA EREN MARKA YENİLEME
ÜCRETİ

750 TL

99 TL

BAŞVURULARIN GERİ ÇEKİLMESİ VEYA
SINIRLANDIRILMASI

75 TL

99 TL

MARKA TESCİL BELGE DÜZENLEME ÜCRETİ

400 TL

99 TL

DEVİR İŞLEMİ KAYIT ÜCRETİ

400 TL

199 TL

LİSANS KAYIT VE LİSANS YENİLEME ÜCRETİ

400 TL

199 TL

VERASET VE İNTİKAL İŞLEMİ KAYIT ÜCRETİ

300 TL

199 TL

REHİN İŞLEMİ KAYIT ÜCRETİ

400 TL

199 TL

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KAYIT ÜCRETİ

100 TL

150 TL

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KAYIT ÜCRETİ

0 TL

64 TL

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ KAYIT ÜCRETİ

100 TL

150 TL

RÜÇHAN HAKKI KAYIT ÜCRETİ

100 TL

100 TL

MARKA TESCİL BELGESİ DÜZENLEME ÜCRETİ
(SURET)

100 TL

199 TL

SINIFLANDIRMA LİSTESİ DÜZENLEME ÜCRETİ

120 TL

99 TL

MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME ( KISMEN VEYA
TAMAMEN )

75 TL

149 TL

ENSTİTÜ KARARLARINA İTİRAZ İNCELEME
ÜCRETİ

300 TL

199 TL

BİRLEŞME KAYIT ÜCRETİ

400 TL

199 TL

RESMİ MARKA BÜLTENİNDE YAYINLANAN
MARKA BAŞVURULARINA İTİRAZ

100 TL

199 TL

MARKA BAŞVURUSU ÖNYAZI DÜZENLEME
ÜCRETİ

30 TL

49 TL

İKİ SINIFLI MARKA BAŞVURU ÜCRETİ

240 TL

249 TL

ÜÇ SINIFLI MARKA BAŞVURU ÜCRETİ

360 TL

359 TL

ÜÇ SINIFTAN FAZLA HER SINIF İÇİN SINIF
ÜCRETİ

120 TL

100 TL

BÖLÜNME ÜCRETİ

50 TL

149 TL

HATALARIN DÜZELTİLMESİ ÜCRETİ (
YÖN.24.MAD.GÖRE )

90 TL

69 TL

MARKA İŞLEMLERİ VEKİL DEVRİ

100 TL