Marka Tescil Sorgulama

Marka tescili yapılmazdan evvel yapılması gereken en önemli işlemlerden bir tanesi de yapılacak marka tescilinin sorgulanmasıdır. Buna ilişkin işlemin ileride hak kayıplarına yol açmamak için bir uzman tarafından yapılması tavsiye edilmektedir. Çünkü bu sorgulamada,  marka sınıfları, ana marka unsuru,tali marka unsarı, tescil kriterleri, hukuki kriterler  nedeni ile aynı veya benzer  marka başvuru veya marka tescillerinin olup olmadığı veya tescil sürecinde ve tescil sonrası tescil ve hukuki sorunların olup olmayacağı hususları incelenmektedir. Bu konuda uzman olmayan kişilerin bu soruların tümüne cevap verebilmesi mümkün değildir.