Marka Tescil İşlemleri

Bir ibarenin marka olarak tescil edilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar ;
1. Tescili istenen ibarenin, tescilinin mümkün olup olmadığının incelenmesi
2. Sınıf belirleme
3. Belirlenen sınıfta benzer ya da yanı nitelikte bir başvuru yapılıp yapılmadığının araştırılması
4.Marka başvuru ücretinin yatırılması
5.Marka başvurusunun yapılması
6.Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli açıdan incelenmesi
7.Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki açıdan incelenmesi
8.Başvurunun Bültende Yayınlanması
9.Marka Tescil Belge Ücretinin Ödenmesi ve Marka Tescil Belgesi Alınması