Marka Tescil Belgesi

Başvurunun yapılması, bültende yayınlanması itiraz süresinin geçmesi veya itiraz yapılmışsa bile reddedilmesinin ardından, markanın kesin olarak alınması için, marka tescil belgesi düzenleme ücreti Türk Patent Enstitüsü’ne ödenir ve marka tescil belgesi alınır. Marka Tescil Belgesinde, tescil edilen markanın no’ su, marka çeşidi (hizmet ve/veya ticaret), marka örneği, marka sahibi bilgileri, emtia sınıfları ve emtiaların açılımı gibi bilgiler yer alır. Marka başvurusunun yapılmasıyla birlikte, marka açısından bir koruma sağlamakla birlikte, marka hakkına dayanan tecavüz gibi ihlaller için, maddi,manevi tazminat veya ceza davaları açmak için marka tescil belgesine ihtiyaç bulunmaktadır. Markanın tescil edilmesinin ardından, marka vekiliniz ile bir marka izleme sözleşmesi yapmanız tavsiye olunur. Bu şekilde aynı veya benzer marka başvurularının tescil edilmesine engel olunur ve markanıza tam koruma sağlanır.