Marka Takip

Bir markanın tescil edilmesi onun tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. Marka takibi, tescilli markanın aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için tek yöntemdir.
Bu hizmet  Türk Patent Enstitüsü’ne  başvuruları yapılan ve Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilen markaların, markanıza benzer olup olmadığının gelişmiş programlar vasıtasıyla takibinin yapılması ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka başvuruların hukuki açıdan değerlendirilmesinin yapılarak müvekkillerimize rapor edilmesi şeklindedir.
Marka takibi sayesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve ortalama 3000-5000 arasında marka başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka Bülteni incelenerek, markanızla aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.