Marka Satın Alma

Tescilli markaların satın alınması mümkündür. Bu iki yolla gerçekleşir;

1) Marka Devir Sözleşmesi, ürüne ya da hizmete ilişkin markanın kural olarak işletmeden ari bir biçimde tüm haklarıyla başka bir kişi üzerine devredilmesidir. Bu sözleşmenin yapılmasıyla birlikte yasal haklar devir alana geçer. Bu sözleme noterde imzalanır. Ayrıca devir işlemi Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilir ve marka siciline tescil edilir.

2) Marka Lisans Sözleşmesi, bu sözleşme ile marka kullanım haklarının bir kısmının ya da tamamının başka bir şahsın kullanımına açılması amaçlanır. Ünlü markalar, kendi markaları adı altında faaliyet gösterecek işletmeler ile lisans sözleşmesi imzalarlar.