Marka Patenti

Marka patenti diye bir kavram bulunmamaktadır. Marka bir hizmeti ya da ürünü diğer marka ya da hizmetlerden ayırt eden harf, kelime, logo ya da herhangi bir işaret olduğu halde patentin konusu bir buluş ve bu buluş sayesinde buluşçuya tanınan hakları ifade etmektedir. Bu nedenle bu iki kavramın bir arada bulunabilmesi mümkün değildir.