Marka Patent Tescili

Marka ya da patent tescilleri ülkemizde Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmakta olup, marka tescili yapabilmek için özellikleri kanunda belirtilen isim, logo, harf ya da kelime gibi ibarenin, TPE tarafından oluşturulan kurallar çerçevesinde Kuruma yapılacak başvuru ve ileriki aşamalarındaki işlemlerin gerçekleştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Marka, üretilen mal ya da hizmet için kullanılacak ismin ya da şeklin korunması amacıyla tescil edilir.

Patent tescilinde amaçlanan yapılan bir buluşun korunmasıdır. Buluşun tescili ile buluşu yapanın buluş üzerindeki haklaı koruma altına alınır. Buluşu üretmeye veya üçüncü şahıslara üretim hakkı vermeye tek yetkili buluş sahibidir. Bu şekilde buluşçuluk özendirilir. Patent tescili de Türk Patent Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde, bu kuruma yapılır.