Marka Koruma Süresi

Markalar başvuru tarihinden başlamak üzere 10 yıl için tescil edilirler. Bu itibarla marka tescilinden beklenen koruma hakkı da başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır.
Marka Hakkı 10 yıllık tescil süresi bitmeden altı ay önce talep halinde yenilenerek sonsuza kadar devam ederler.
Koruma süresi sona eren markanın yenilenmemesi  halinde marka hükümsüz kalır.