Marka İtiraz İşlemleri

1-Marka Bülteninde Yayınlanan Markalara İtiraz

Türk Patent Enstitüsü her ay Resmi Marka Bülteni yayınlar. Bültende başvurusu yapılmış ve şekli incelemeden geçmiş bulunan marka başvuruları yayınlanır. Yayınlama tarihinden itibaren üç ay içerisinde, aynı veya benzer marka sahipleri veya başvurusu yapılan markayı daha önceden kullanmakta olan ve fakat markalarını tescil ettirmemiş bulunan marka sahipleri yayına itiraz edebilirler.
Tescilli Marka korumasının en önemli kısmını teşkil eden bültende yayınlanan markalara itiraz edilebilmesi için öncelikle bu başvurunun tespit edilebilmesi gerekmektedir.
Marka bültenlerinin marka sahipleri tarafından takip edilmesi ve benzer markaların tespit edilmesi çok zor olacağından, marka sahiplerinin vekil bir firmadan öncelikle Marka İzleme Hizmeti almasında fayda vardır.

2-Enstitü Kararlarına İtiraz

Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki inceleme sonucu verilen red veya kısmi red kararlarına karşı bu kararın tebliğinden itibaren 2 ay için itiraz edilebilmektedir. Bu itirazın yapılabilmesi için haklı bir gerekçe bulunması gerekmektedir.