Marka İsmi Bulma

Marka ismi tercih edilirken dikkat edilmesi gereken konulardan öncelikli olanı, markanın ayırt edicilik unsurunun bulunmasıdır. Bir şeyin genel adı veya vasıf ve mahiyetini bildiren genel kelimeler tescil edilemez. Mesela, “sandalyeci” tabirinin marka olarak tescili mümkün değildir. Çünkü “sandalyeci” sandalye yapanları anlatan genel bir tabirdir. Bunun haricinde özellikle yurtdışına mal satanlar, tescil ettirecekleri kelimenin başka dillerde bu sebeplerle tescilinin mümkün olup olmadığını araştırmalıdır. Mesela, Türkiye’de “cotton” kelimesi marka olarak tescil edilebilir. Fakat bu kelime İngilizcede “pamuk” anlamına geleceği için A.B.D. ve İngiltere gibi ülkelerde tescili mümkün olamayacaktır.

İkinci önemli nokta, özellikle ünlü markalarla benzerlik algısı yaratacak kelime ya da şekillerin seçilmemesidir. Zira, aynı kelimeden ibaret bir marka başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilirken, benzerlik durumlarında ise, ilgililerin itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun sonlandırılmasına karar verilebilmektedir.