Marka Hakkının Sona Ermesi

İki nedenle marka hakkı sona erer;

1) Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi,
2) Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi,
nedenlerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade eder. Marka hakkının sona ermesi, ilgili bültende yayınlanır.