Marka Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar

1. -Marka başvurusu yapacakların markayı kullanmadan yani piyasada marka henüz bilinmeden başvuru yapmaları gerekir.
2. -Birçok işletme ticaret unvanlarındaki ibarenin aynı zamanda marka olarak tescil edildiğini düşünmektedir. Ticaret unvanı ve marka farklı kavramlardır. Birçok firmanın ticaret unvanını aynı zamanda marka olarak kullandığı gerçek bir durum olmakla birlikte unvanın ticaret siciline kayıt edilmesi ile marka hakkı korunmuş olmaz ve marka tescil edilmiş anlamına gelmez. Bu anlamda bir şirket daha kurulma aşamasındayken unvanını aynı zamanda markası olarak kullanacaksa bu durumu da dikkate alarak marka tescilini yaptırmalıdır.
3. -Bir şirket ticaret siciline kayıt ettirdiği markayı aynı zamanda marka olarak kesin kullanacaksa, daha şirket kurulmadan gerekli araştırmaları yaparak markanın başkası üzerinde tescilli olup olmadığına ya da benzer markalar olup olmadığına kesinlikle bakmalıdır.
4. -Marka başvurusu, marka araştırması yapılmadan yapılmamalıdır.
5. -Marka araştırmaları kesinlikle marka başvurusunun yapıldığı yer olan Türk Patent Enstitüsü’nde yapılmalıdır.
6. -Türk Patent Enstitüsü’nde yapılmış bir marka araştırması raporu Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı ve yetkili bir vekil tarafından yorumlanmalı ve vekilin önerileri dikkate alınmalıdır.
7. -Marka başvurusu yapılırken özellikle yabancı markaların isimleri, tanınmış markaların isimleri, kalite, nitelik belirten, dini işaret ve kamusal değerler olmuş kelimeler seçilmemelidir. Bu konuda eğer vekil ile çalışırsanız gerekli bilgilendirmeyi mutlaka vekiller yapacaktır.
8. -Vekil ile çalışmaya karar verdiğinizde sadece ücretler açısından vekilleri değerlendirmemelisiniz. Ücret belirleyici olabilir fakat önemli olan verilen hizmetin kalitesi ve güvenilirliğidir. Sonuçta bir defa yapacağınız ve 10 yıl süre ile hakkınızı koruyacağınız marka hakkınızın tescil maliyetinin aslında sizin en büyük sermayeniz olan markanıza ilişkin olduğunu daima göz önünde tutun. Hukuk bilgisinden yoksun, ehil olmayan vekillerin yaptığı başvurularda daima eksiklik ortaya çıkabilir. Bunu ileride ancak bir sorunla karşılaştığınızda görebilirsiniz.