Marka Başvuru

Türkiye’ de marka başvurularını kabule yetkili tek kurum Türk Patent Enstitüsü’dür. Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişiler tek başlarına ya da Türk Patent Enstitüsü’ ne kayıtlı ve yetkili marka vekilleri ile başvuruda bulunabilirler. Marka başvurusunun özenle hazırlanması gerekir. Aksi takdirde yapılan yanlıştan bir daha dönme imkanı bulunmamaktadır. Bu da zaman ve hak kayıplarına yol açabilir. Marka tescili süreci 1-1,5 yıl sürebilmektedir. Bu nedenle alanında uzman bir marka vekili ile çalışmanın sonsuz faydaları bulunmaktadır.

Marka basvurusu firmamız tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne elektronik imza ile online olarak yapıldığından gün, saat, dakika ve saniye itibariyle koruma altına alınır.

Marka başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru için şekli bir inceleme yapılır ve markanın herhangi bir benzerinin olup olmadığı araştırılır.