Marka Hukuku ve Davaları

Ofisimiz aynı zamanda marka ve patent tescillerini de yapan bir büro olması sebebiyle, marka ve patent ile ilgili işlemleri tescil sürecinden başlayıp hukuki korumaya dek görevlerini her aşamada titizlikle yerine getirmektedir. Bu amaçla, başta marka tecavüzü ve bu hakka bağlı olarak açılan maddi ve manevi tazminat davaları, tespit davaları ile marka hükümsüzlüğü gibi hukuk davalarına ve marka hakkına tecavüzden kaynaklanan ceza davalarına bakılmaktadır.