Marka Araştırma

Marka tescil başvurusundan önce yapılması gereken, tescil ettirilmesi düşünülen markanın, kullanıldığı veya kullanılacağı sınıflarda araştırması yapılarak aynısı veya benzerinin daha önce başkaları tarafından tescil ettirilip ettirilmediğinin belirlenmesi gerekmektedir. Başvuru öncesindeki en önemli aşama olan marka araştırmasının bir uzman tarafından ayrıntılı bir şekilde yapılması tavsiye edilir.

Marka araştırması ücreti karşılığında Türk Patent Enstitüsü tarafından da yapılmaktadır.Ancak bu işlem hızlı hareket edilmesi gereken zamanlarda işe yaramaz. Zira Kurum tarafından yapılacak işlem zaman almaktadır.

Marka Araştırma da göz önünde tutulması gereken hususlar :

1) Özel olarak korunan tanınmış markalar ile benzer ya da aynı olmamalıdır.
2) Üretilen mal veya hizmete göre doğru sınıflar belirlenmelidir.
3) Görsel veya işitsel olarak tescil kabiliyetinin bulunup bulunmadığı saptanmalıdır.
4) Marka karar kiterlerine uygun bulunmalıdır.