Marka Alma

Marka almanın aşamaları aşağıdaki gibidir;

1. Tescili istenen ibarenin, tescilinin mümkün olup olmadığının incelenmesi
2. Sınıf belirleme
3. Belirlenen sınıfta benzer ya da yanı nitelikte bir başvuru yapılıp       yapılmadığının araştırılması
4.Marka başvuru ücretinin yatırılması
5.Marka başvurusunun yapılması
6.Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli açıdan incelenmesi
7.Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki açıdan incelenmesi
8.Başvurunun Bültende Yayınlanması
9.Marka Tescil Belge Ücretinin Ödenmesi ve Marka Tescil Belgesi Alınması