Maddi Tazminat Kalemleri

Maddi Tazminatın miktarını belirleyen unsurlar somut olayın özelliklerine göre değişmektedir. Kabaca somut durumlara göre tazminat miktarının bulunması şu şekilde olmaktadır.

1)Ölüm halinde; trafik kazası sonucu bir ölüm gerçekleşmiş ise, bu kişinin mirasçıları yada desteğini görmekte olan kişiler maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Bu durumda maddi tazminat, kişinin gelirine göre belirlenmektedir. Temerrüd tarihinden hesaplamanın yapıldığı tarihe kadar kişinin geliri tam olarak tespit edilir. Hesaplama tarihinden sonraki dönem için ise, gelirin her yıl için % 10 artacağı varsayılır ve bu şekilde kişinin tahmini yaşam süresi içerisinde elde edeceği gelir hesaplanır. Bu bedel hesaplandıktan sonra, peşin ödeme dolayısıyla bedel her yıl için % 10 indirime tabi tutulmak suretiyle indirilir. Bu işlem sonucunda zarara uğrayanın varsa kusur oranı indirilir ve maddi tazminat miktarı bulunmuş olur.

2) Yaralanma halinde, yaralanmanın türüne göre kalıcı işgörmezlik halinde, kazanma gücünde meydana gelen azalma, hayatın normal akışında benzer insanlara göre daha fazla efor sarf etme, tedavi giderleri, tedavi süresince çalışılamamasından kaynaklanan zararlar tazmin edilir.

3)Araç zararlarında ise, araçtaki mevcut hasarın bedeli, hasar nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, tamir süresince sahibinin aracı kullanamamasından kaynaklanan zararlar maddi tazminat bedelini belirlemektedir.