Kıdem Tazminatında Faiz

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuatdan doğan diğer hakları saklıdır. Faizin başlangıç tarihi, sözleşmenin fesih tarihidir. Faizin işlemesi için işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesine gerek yoktur.