Kıdem Tazminatı Tavanı 2016

 

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/19

KONU: 2016 Yılında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Belirlendi.

Maliye Bakanlığınca, 4 Ocak 2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Genelge ile 01/01/2016 – 30/06/2016 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem01.01.2016 – 30.06.2016
Aylık Katsayısı0,088817
Taban Aylık Katsayısı1,390277
Yan Ödeme Katsayısı0,028165

Buna göre 2016 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

  1. 2016 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
DönemiTutarı (TL)
01.01.2016 – 30.06.20164.092,53 TL

1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık GöstergeXAylık Katsayısı
Ek GöstergeXAylık Katsayısı
Kıdem Aylığı Toplam GöstergesiXAylık Katsayısı
Taban Aylık GöstergesiXTaban Aylık Katsayısı
(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)XAylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500X0,088817=133,2255
8.000X0,088817=710,5360
500X0,088817=44,4085
1.000X1,390277=1390,2770
(1.500+8.000)X0,088817 X (% 215)=1814,0872
Toplam4.092,53
  1. 2016 Yılının Birinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı
Dönemi0 – 6 Yaş Tutarı (TL)6 Yaşından Büyükler (TL)
01.01.2016 – 30.06.201644,4122,20
Hesaplama şekli(500 x 0,088817)(250 x 0,088817)

 

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...