Kıdem Tazminatı Şartları

Kıdem Tazminatına hak kazanma koşulları :
1)İşçi, İş kanuna tabi olarak çalışmış olmalıdır. İş Kanuna tabi olmayan kanunlara (Borçlar Kanunu’na tabi olarak çalışanlar kıdem tazminatı alamazlar.

2) İşveren tarafından haklı fesih nedenleri dışında iş sözleşmesinin feshedilmiş olması durumunda işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Yani iş sözleşmesi, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle işveren tarafından feshedilirse işçi kıdem tazminatı alamaz.

3)İşçi tarafından haklı fesih nedenleriyle iş sözleşmesi feshedilirse (5857 Sayılı İş Kanunu 24. Maddede belirtilen sebeplerle),

4)Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

5)Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla, yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle (bu durumda işçi, yaşlılık aylığı almak amacıyla SGK’ya başvuruduğunu yazılı belge ile ispat etmelidir),

6)Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde,

7)İşçinin ölümü sebebiyle son bulması halinde (İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir),
kıdem tazminatı ödenir.