Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Kıdem tazminatına esas ücret, işçinin brüt ücretine, işyerinde işçiye sağlanmış para ya da para ile ölçülmesi mümkün akti ve kanundan doğan menfaatler de eklenir. Bunlar yol, yemek, ikramiye, prim ücretleri gibi haklardır.

 

Formül Olarak Şu Kullanılır : Son Brüt Aylık Ücret x(Çalışılan Gün Sayısı/365)

Çıkan sonuçtan Damga Vergisi kesilmelidir.