İş Kazaları Almanağı

‘Adalet Arayana Destek Grubu’nun hazırladığı 4. iş cinayetleri almanağı yayımlandı. Aralık-Ocak 2015 arasındaki iş cinayetlerine kapsamlı bir bakış sağlayan almanak, çoğu zaman haberlerde, rakamlardan öteye gidemeyen işçi ölümlerinin arkasındaki hikâyeye de ışık tutuyor. Adalet Arayan İşçi Aileleri’nin 2008’den bu yana devam eden mücadelesini görünür kılmak için hazırlanan almanak, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü […]

Devamı... İş Kazaları Almanağı
11 Şubat 2016

Etiketler:

İş Kazası Sonucu Ölüm Ana Babaya Gelir Bağlanması

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/7618 Karar No. 2009/17275 Tarihi 12.11.2009 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/12/24/99/E.46 4958-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU/35 KAVRAMLAR İŞ KAZASI NEDENİYLE ANA BABAYA GELİR BAĞLANMASI KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ÖZET UYUŞMAZLIĞIN DAYANAĞINI OLUŞTURAN İNCELEME KONUSU 4958 SAYILI KANUNDA YURURLUĞE İLİŞKİN OZEL BİR DUZENLEMENİN BULUNMAMASI VE ANILAN KANUNLA […]

Devamı... İş Kazası Sonucu Ölüm Ana Babaya Gelir Bağlanması

Bağımsız Çalışanların İş Kazası Sonucu Ölümü

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/15850 Karar No. 2009/18966 Tarihi 21.12.2009 İLGİLİ MEVZUAT 1479-ESNAF VE SANATKARLAR VE DIGER BAGIMSIZ ÇALISANLAR SOSYAL SIGORTALAR KURUMU KANUNU (BAĞ-KUR )/41/43 2926-TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU/2/23/3/E.3 KAVRAMLAR ÖLÜM AYLIĞI İŞ KAZASI TARIMSAL FAALİYET SIRASINDA ÖLÜM ÖZET ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİNDE BULUNULAN 18.07.2006 GÜNLÜ BAŞVURU […]

Devamı... Bağımsız Çalışanların İş Kazası Sonucu Ölümü

Ölen İşçinin Eş ve Çocuklarının Tazminat Hakkı

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/16956 Karar No. 2009/21076 Tarihi 23.12.2009 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/41 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM MANEVİ TAZMİNAT KUSUR RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI SİGORTALININ EŞİ İLE ÇOCUKLARININ MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ ÖZET DAVALI İŞVERENCE SUNULAN VE SSK ANKARA EĞİTİM HASTANESİNCE DÜZENLENDİĞİ ANLAŞILAN 16.04.2003 VE 21.04 2003 TARİHLİ RAPORLARIN PERİYODİK KONTROL NİTELİĞİNDE […]

Devamı... Ölen İşçinin Eş ve Çocuklarının Tazminat Hakkı

İş Kazası Sonucu Ölüm Maddi Tazminat Hesaplama

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/15074 Karar No. 2009/16961 Tarihi 24.12.2009 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/23 818-BORÇLAR KANUNU/41 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM HÜKME EN YAKIN TARİHTE BELLİ OLAN VERİLERE GÖRE MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANACAĞI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT EVLİLİK ÖZET HÜKÜM TARİHİNE EN YAKIN TARİHTE BELLİ OLAN VERİLER ( ASGARİ […]

Devamı... İş Kazası Sonucu Ölüm Maddi Tazminat Hesaplama

İş Kazası Husumet

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/3626 Karar No. 2009/12811 Tarihi 24.12.2009 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/41 1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/38 KAVRAMLAR MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ HUSUMET HASMIN TEMSİLCİSİNDE HATA YAPILMASI ÖZET MAHKEMECE İŞİN ESASINA GİRİLMEYEREK DAVALI SAĞLIK BAKANLIĞINA YÖNELİK DAVANIN HUSUMETTEN REDDİNE VE BAKANLIK YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİ VERİLMESİNE, T.TELEKOMİNİKASYON A.Ş.’NE USULÜNE UYGUN […]

Devamı... İş Kazası Husumet

İş Kazası Sonucu Ölüm Rücu Davası

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13683 Karar No. 2010/692 Tarihi 25.01.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/26 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM İLK RÜCU DAVASINDA HÜKMOLUNAN GELİR ARTIŞLARI KUSUR FARKINDAN KAYNAKLANAN DAVA BAĞLANAN GELİRİN İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ÖZET DAVACI, İŞ KAZASI SONUCU VEFAT EDEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRLER İÇİN […]

Devamı... İş Kazası Sonucu Ölüm Rücu Davası

İş Kazası Sonucu Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/21188 Karar No. 2010/1206 Tarihi 01.02.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/47 5521-İŞ MAHKEMELERİ KANUNU/1 KAVRAMLAR MANEVİ TAZMİNAT GÖREV BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İŞ KAZASI ÖZET DAVA KONUSU OLAYDA; DAVACININ KOCASI İLE DAVALI İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İŞ AKDİ YANİ HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI, KOCANIN DAVALININ SİGORTALI İŞÇİSİ OLDUĞU UYUŞMAZLIK […]

Devamı... İş Kazası Sonucu Manevi Tazminat

İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat Gerçek Ücret Tespiti

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/17495 Karar No. 2010/2142 Tarihi 22.02.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/11/2/60 KAVRAMLAR İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ İŞYERİ DÖNEM BORDROLARI KOMŞU İŞ YERİ SAHİPLERİ HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMA ÖZET DAVACI, GEÇİRDİĞİ KAZANIN, İŞKAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. DAVACININ, DAVALI KURUMA BİLDİRİLEN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE KAZA GEÇİRDİĞİ […]

Devamı... İş Kazası Sonucu Maddi Tazminat Gerçek Ücret Tespiti

İş Kazası Anahtar Teslimi İş Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/10632 Karar No. 2010/1800 Tarihi 23.02.2010 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/1 KAVRAMLAR ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ ÖZET İŞ DAVALI KOOPERATİFE AİT, GENEL KURUL TUTANAKLARI, KARAR DEFTERLERİ VE KOOPERATİFLE İLGİLİ TÜM KAYIT VE BELGELER GETİRİLEREK BUNLAR ÜZERİNDE […]

Devamı... İş Kazası Anahtar Teslimi İş Maddi Tazminat

İş Kazası Maddi Tazminat Peşin Sermaye Değeri

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/9636 Karar No. 2010/2135 Tarihi 01.03.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/38 1479-ESNAF VE SANATKARLAR VE DIGER BAGIMSIZ ÇALISANLAR SOSYAL SIGORTALAR KURUMU KANUNU (BAĞ-KUR )/G.10 KAVRAMLAR İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ÖZET DAVACILAR, MURİSİNİN İŞ KAZASI […]

Devamı... İş Kazası Maddi Tazminat Peşin Sermaye Değeri

İş Kazası Sonucu Sürekli İşgörmezlik Geliri

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/3736 Karar No. 2010/2931 Tarihi 18.03.2010 İLGİLİ MEVZUAT 5510-SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU/20/34 KAVRAMLAR İŞ KAZASININ TESPİTİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİ SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİ ÖZET UYUŞMAZLIK, SOMUT OLAYDA DAVACILARA GELİR BAĞLANIP BAĞLANAMAYACAĞI NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR. MAHKEMECE SİGORTALI MURİSİN ÖLÜMÜNÜN İŞ KAZASINA BAĞLI OLMADIĞININ KABULÜ İLE BU YÖNDEKİ TALEBİN REDDİ […]

Devamı... İş Kazası Sonucu Sürekli İşgörmezlik Geliri

Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/3121 Karar No. 2010/2935 Tarihi 18.03.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/77 KAVRAMLAR MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KUSUR ORANI ÖZET YAPILACAK İŞ; DAVALIYA DAVA DİLEKÇESİ VE DAVETİYENİN TEBLİGAT YASASI VE İLGİLİ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN ŞEKİLDE TEBLİĞ EDİLMESİNİ SAĞLAMAK, İDDİA VE SAVUNMALARINI TOPLAMAK, HUKUK HAKİMİNİN CEZA […]

Devamı... Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü

Trafik İş Kazası Nedeniyle Yaralanma Maddi Tazminatın Belirlenmesi

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/2250 Karar No. 2010/3266 Tarihi 23.03.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/26 818-BORÇLAR KANUNU/41 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE YARALANMA İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI ASKERLİK DURUMU GEÇİCİ VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖZET DAVACI, DAVA DİLEKÇESİNDE OLAY TARİHİNDE ÖĞRENCİ OLDUĞUNU, KAZA NEDENİ İLE EĞİTİMİNİN AKSADIĞINI, OKULUNUN 1 YIL UZADIĞINI […]

Devamı... Trafik İş Kazası Nedeniyle Yaralanma Maddi Tazminatın Belirlenmesi

İş Kazası Sonucu İşgörmezlik Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/6596 Karar No. 2010/4267 Tarihi 25.03.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/26 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNAT İŞ GÖREMEZLİK ORANI ÖZET İŞ KAZASI NEDENİYLE, DAVALI İŞVERENE KARŞI AYRICA AÇILMIŞ BİR RÜCU DAVASININ BULUNMADIĞI YÖNÜNDEKİ TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ AÇISINDAN, USULÜNCE YAPILACAK ARAŞTIRMA İLE, BU HUSUS […]

Devamı... İş Kazası Sonucu İşgörmezlik Maddi Tazminat

İş Kazaları

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/3241 Karar No. 2010/4056 Tarihi 08.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/11.A KAVRAMLAR TRAFİK İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESBİTİ İŞ KAZASININ TESPİTİ ÖZET SİGORTA MÜFETTİŞİ SELCUK BALCAN TARAFINDAN DÜZENLENEN 2.10.2006 TARİHLİ RAPORDA DAVACILARIN MURİSİ SÜLEYMAN ÇİFTCİNİN İŞVERENE AİT MUĞLA MERKEZDE YER ALAN İNŞAAT İŞ YERİNDE 1.11.1996 TARİHİNDE […]

Devamı... İş Kazaları
16 Kasım 2012

Etiketler: ,

İş Kazası

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/20149 Karar No. 2010/5178 Tarihi 12.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/10/26/87/9 818-BORÇLAR KANUNU/43/44 5510-SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU/21 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK RÜCUAN TAZMİNAT HAKKANİYET İNDİRİMİ ÖZET DAVACI, İŞKAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK DURUMUNA GİREN SİGORTALIYA BAĞLANAN PEŞİN DEĞERLİ GELİRLER İLE YAPILAN […]

Devamı... İş Kazası
16 Kasım 2012

Etiketler: ,

İşverenin İş Kazasından Sorumluluğu

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/6341 Karar No. 2010/4758 Tarihi 26.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/11.A 5510-SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU/13.C KAVRAMLAR ÖLÜM OLAYININ İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ İŞ KAZASI TIR ŞOFÖRÜNÜN KALP KRİZİ GEÇİREREK OTEL ODASINDAKİ ÖLÜMÜ ŞOFÖRÜN KALP KRİZİ GEÇİREREK OTEL ODASINDA ÖLMESİ ÖZET DAVANIN YASAL […]

Devamı... İşverenin İş Kazasından Sorumluluğu

İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/4216 Karar No. 2010/5206 Tarihi 04.05.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/11 818-BORÇLAR KANUNU/47 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT MÜTERAFIK KUSUR MANEVİ TAZMİNAT ÖZET ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VARLIĞI HALİNDE BU DURUMUN ZARAR GÖRENİN MANEVİ TAZMİNATININ TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKİR. SOMUT OLAYDA, KAZALININ […]

Devamı... İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Manevi Tazminat
16 Kasım 2012

Etiketler:

İş Kazası Zamanaşımı Süresi

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/4580 Karar No. 2010/5296 Tarihi 04.05.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/101/125/127/128/130 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ZAMANAŞIMI BELİRLİ VADELİ BORÇ ÖZET SOMUT OLAYDA ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYININ MEYDANA GELDİĞİ 31.01.2002 TARİHİ İLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ İLE AÇILAN DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ OLAN 25.01.2008 TARİHİ ARASINDA BK125. MADDESİNDE […]

Devamı... İş Kazası Zamanaşımı Süresi

Ölümlü İş Kazası Maddi Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/5431 Karar No. 2010/5421 Tarihi 06.05.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/11 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ MADDİ TAZMİNAT KUSUR RAPORU ÖZET DOSYADAKİ TIBBİ BELGELER, YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ, ÇALIŞILAN İŞYERİ ORTAMI İLE OLAYIN ÇÖZÜMÜNÜN TIBBİ BİLGİYİ GEREKTİRDİĞİ NAZARA ALINDIĞINDA, ALINAN KUSUR RAPORLARININ YETERSİZ OLDUĞU […]

Devamı... Ölümlü İş Kazası Maddi Manevi Tazminat