Kira Artışı ÜFE Oranı

6. Hukuk Dairesi         2013/13435 E.  ,  2013/16370 K. KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN UYGULANMASI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ VEKALET ÜCRETİ TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 138 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 120 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 88 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 76 TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098) Madde 344 “İçtihat Metni” İcra mahkemesince verilmiş bulunan […]

Devamı... Kira Artışı ÜFE Oranı

Mirasçılar Açısından Ecrimisil Alacağı

ÖZÜ : çekişme konusu taşınmazlardan 124 ada 37 sayılı parselin bahçeli kargir ev, 274 ada 1 sayılı parselin bir dükkan ve üstü bir daire, 274 ada 2 sayılı parselin ise kargir dükkan niteliğinde olduğu ve kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması dikkate alınmadan intifadan men koşulunun aranması hatalıdır. 1. Hukuk Dairesi         2015/4241 E.  , […]

Devamı... Mirasçılar Açısından Ecrimisil Alacağı