İstifa Durumunda İhbar Tazminatı

İşçi, istifa etmesi halinde, bildirimini işyerindeki kıdemine göre belirlenen ihbar önellerinden önce yapmış ise, ihbar tazminatı ödemekten kurtulur. İhbar sürelerine uymaksızın istifa ederse, bu durumda işverene ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalır.