İsim Tescili

İsim tescili denilince aklımıza ilk gelen, internet alan adlarının tescili olmaktadır. İnternet alan adlarının tescili ile ilgili olarak sitemizde ayrıntılı bilgi anasayfamızda yer alan marka karar kriterleri içerisinde bulunabilir.
Burada açıklanmaya çalışılacak husus daha ziyade, birbirine fazlasıyla karıştırılan ticaret ünvanları ile markalar arasında farklılıklardır.
Ticaret ünvanı kabaca tanımlamak gerekirse, işletmenin adıdır. Meslek odalarına ya da ticaret odalarına kayıt edilmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri çerçevesinde bir koruma sağlar. Marka ise, işletmenin üretmiş olduğu ürünleri diğer ürünlerden ya da işletme bir hizmet üretiyorsa bunu diğer hizmetlerden ayırt eden, kanunda belirtilen özelliklere sahip ayırıcı unsurdur.
Örneğin Mustafa Şenel Dayanaklı Tüketim Malları San. ve Tic.A.Ş. bir ticaret ünvanıdır ve ünvan ticaret sicil gereğince koruma altındadır. Bu şirketin aynı zamanda bir buzdolabı ve bir müzik seti ürettiğini varsayarsak, buzdolaplarını “mustafa” markasıyla ve müzik setlerini de “şenel” markasıyla piyasaya sürebilir. Bu şekilde şirket bu iki markasını tescil ettirerek kullanım hakkı üzerinde tekel elde etmiş olur.