İşe İade Tazminatı

Feshin geçersiz olduğu kanaatine varan mahkeme ;
1) Feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine,
2) Yasal süresi içerisinde işçilerin işverene işe başlamak için müracaat etmelerine rağmen, yasal süresi içinde işe başlatılmamaları halinde 4-8 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı ödenmesine,
3) Yasal süresi içerisinde işe başlama başvurusunda bulunan işçiye en çok dört aya kadar doğmuş ücret ve diğer haklarının ödenmesine,
karar verir.