İşe İade Davası Açma Süresi

Fesih bildirimine itirazın, bildirimin işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren başlamak üzere, bir aylık süre içerisinde mahkemeye götürülmesi gerekmektedir. Bu bir aylık süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Bu sebeple mahkeme tarafından re’sen göz önüne alınacak hususlardandır. Süresi içerisinde yapılmayan itiraz sonucunda, işverenin feshi geçerli olmasa dahi, geçerli feshin tüm sonuçlarını doğurur. İhbar öneli verilerek yapılan fesihlerde, ihbar öneli içinde de bir aylık süre işlemeye devam etmektedir. Bu hususa özellikle dikkat edilmelidir.