İş Mahkemesi İstanbul

İş Mahkemesi, işçi ile işverenler arasında çıkan uyuşmazlıkları inceleyen özel olarak bu konuda görevlendirilmiş mahkemelerdir. Sanayinin gelişmiş olduğu il ve ilçelerde, ihtiyaca göre kurulmuş ya da kurulmaktadır.  İstanbul İş Mahkemeleri Çağlayan’daki adliyede faaliyette bulunmaktadır. Kıdem, ihbar, fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin ücretleri, resmi tatil günleri alacakları, işe iade davaları, iş kazaları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili uyuşmazlıklar ve tazminat davaları İş Mahkemelerinin en çok baktığı davalardır.                                                                                           iş mahkemesi avukatı istanbul

iş mahkemesi avukatı istanbul

Bu çerçevede büromuz, iş sözleşmeleri, işten çıkarma konuları, işe iade gibi hem çalışanların hem de işverenlerin karşılaştıkları hukuksal süreçler ile ilgili iş hukuku konularında, merkezi İzmir’de olmasına rağmen, İstanbul’daki saygın hukuk büroları ve avukatları vasıtasıyla hizmet vermektedir. Bu konularda oluşabilecek uyuşmazlıkları çözümleme, hem işveren hem de çalışan açısından en karlı şekilde çözüme ulaştırma konusunda profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti tarafımızca verilmektedir. İş hukuku ve mahkemeleri hakkındaki süreçler ile ilgili aklınıza takılan konularda ulaşmak ve hizmetler hakkında bilgi almak için iletişim formunu doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

iş mahkemesi avukatı istanbul

Kimler İş Kanununa tabidir ? Kimler İş Kanununa Tabi Değildir  ?

İş Kanunu, bu kanunun kimlere uygulanıp kimlere uygulanmayacağını 1. ve 4. maddede belirtmiştir. İş Kanunu’nun 1. maddesine göre ; ‘4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmasızın uygulanır’ diyerek İş Kanunu’nun kapsama alanı belirtilmiştir. İş Kanunu 4. maddesinde İş Kanunu’nun uygulanmayacağı iş ve iş ilişkileri belirtilmiştir. Bu iş ve iş ilişkileri şunlardır :

  • Deniz ve hava taşıma işleri
  • 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyeri-işletmeler,
  • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
  • Bir ailenin üyeleri ve 3. derecede dahil olmak bu dereceye kadar tüm hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
  • Ev hizmetlerinde,
  • İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,
  • Sporcular hakkında,
  • Rehabilite edilenler hakkında,
  • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde,

İş kanunu hükümleri uygulanmayacaktır. Fakat yukarıda genel kapsamıyla belirtilmiş olan iş alanları içerisinde de istisnai hükümler yer almakta ve İş Kanunu bu alanlarda da uygulanmaktadır.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...