İş Kazası Zamanaşımı

İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre maluliyet derecesini belirleyen kesin raporun öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Örneğin, iş kazası 2011 yılında meydana gelmiş ve maluliyeti belirleyen kesin rapor 24.10.2012 tarihli ise, zamanaşımı 24.10.2012 tarihinde işlemeye başlayacak ve davanın zamanaşımı süresi de 24.10.2022 tarihinde sona erecektir.