İş Kazalarında Faizin Başlangıcı

İş Kazalarında faizin başlangıç tarihi, iş kazasının meydana geldiği tarihtir. Ancak bu konuda mahkemeden talepte bulunulması gerekmektedir. Dava dilekçesinde bu konuya değinilmeden faiz talep edilirse, mahkeme faizin dava tarihinden itibaren işlemesine hükmedecektir.