İş Hukuku Uyuşmazlıkların Çözümü

Ticaret yaşamındaki kurumsallaşma, iş hayatının değişmesi, işçi ile işveren arasındaki sınırların keskinleşmesi bu alanda hukuki düzenlemeye ve bu düzenlemenin uygulanmasına tarafları muhtaç kılmıştır. Bu ihtiyacı karşılayan hukuki düzenlemeler, cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış olup, güncel sorunları takip ederek ve bu sorunlar üzerinde çözümler üreterek yenilenmektedir. Bugün için uygulanan kanunumuz ise 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun;

● İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü,

● İş sözleşmelerinin, iş kanununa uygun hazırlanması,

● İş kazaları,

● İş sözleşmelerinin feshi vb. sorunları, kendi çerçevesinde çözüme kavuşturmaya tarafları zorunlu kılmıştır. Her ne kadar kanun ile çözüm yolları tespit edilerek düzen kurulmaya çalışılsa da uygulamada hayata geçirilmediği sürece hiçbir anlamı yoktur. Bu kanunu iş hayatına uygulama sürecinde, işçi ve işverenin menfaat kaybı yaşamaması ve haklarını iyi bilmeleri, yetersiz kaldıkları konularda avukatlık büroları na başvurmaları, dava sürecine giren uyuşmazlıklarda dava sürecini yönetilmesi adına da avukata vekaletname vermeleri gerekebilir. Vekalet vermede veya hukuki danışmanlık hizmeti almada seçici davranmaları yani iyi araştırdıktan sonra ,bu alanda, kendilerine yardımcı olabilecek, yetkin isimlere başvurmalarını tavsiye ediyoruz.

İş hukuku alanında deneyimli birçok hukuk bürosu ve bu bürolarında bünyesinde birçok avukat var olmakla birlikte bu alanda insanların ihtiyaçlarını gidermek konusunda uzmanlaşmış avukat kadromuzla özelikle;

● İş sözleşmesi ve sözleşme eki tahaütname ek sözleşmeler v.s mevzuatın güncel hükümleri ışığında firmanın faaliyetlerine ve sektörel gereksinimlere uygun olarak hazırlanması,

● Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması,

● İş sözleşmelerinin fesihlerinin mevzuata uygun yapılması,

● İşçi ile işveren arası uyuşmazlıklarda yargılama öncesi çözüm yolları.

● Yargıya intikal eden işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların tarafların en menfaatine olacak şekilde takibi, yürütümü ve sonlandırılması konularında nitelikli hizmet vermekteyiz. Nitekim iş hukuku alanındaki sorunların günden güne çeşitlilik göstererek artmakta olduğu bütün iş dünyasının malumudur. İş hukukunun çeşitliliğe sahip sorun dağarcığında ve çıkması muhtemel yeni sorunlar üzerinde yorum yapabilmek ve hukuk düzeninde haklı tarafı bulabilmek adına işinin ehli avukatlara ve hukukçulara ihtiyaç günden güne artmaktadır.

Kaynak : Kaynak

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...