İş Hukuku ve Davaları

1.İhbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları,
2. Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar,
3. Sosyal güvenlik kurumlarıyla vatandaşlar arasında doğan ihtilaflar,
4. İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü,
5. Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili

ile ilgili iş ve davalar büromuz tarafından takip edilmektedir.