İşe İade Yasa Değişikliği Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, feshin geçersiz olduğuna hükmedildiğinde, işe iade kararını verme hakkının işçiye tanınması gerektiğini belirterek, bu amaçla yasa teklifi hazırladığını söyledi. Akkaya, düzenlediği basın toplantısında, İş Kanunu’nda değişiklik yapılması amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifi hakkında bilgi verdi. Son günlerde çalışma yaşamının daha da esnekleştirilmesine ilişkin düzenlemelerin iktidar tarafından Meclisten geçirildiğini ifade eden Akkaya, ekonomik büyüme ve rekabet gerekçe gösterilerek devletin işçiyi ve emekçiyi koruma görevinin yok edildiğini savundu. Akkaya, halen TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan Torba Yasa Tasarısı’ndaki kadın çalışanlara doğum halinde yarı zamanlı çalışma hakkının, arkasında büyük bir saldırıyı gizlediğini iddia etti. Kiralık işçilik sisteminin yasalaştırılmak istendiğini belirten Akkaya, “Uzaktan çalışma adı altında evde güvencesiz, kuralsız, sağlıksız, sendikasız çalışanlar kitlesi yaratılmak istenmekte, bunun gerekçesi olarak gelişen teknoloji gösterilmektedir. Birçok sektörde hileli taşeronlaşmayı, kayıtdışılığı körükleyecek olan düzenleme, sayısı 2,5 milyonu bulan göçmenlerin bulunduğu ülkede kuralsızlığı kural haline getirecek” diye konuştu. Emekçilerin çalışma hakkının korunmasının en temel unsurlarından birinin işçilerin iş sözleşmelerinin feshe karşı korunması olduğunu anlatan Akkaya, devletin en önemli görevlerinden birinin bu korumayı etkin biçimde hayata geçirmek olduğunu kaydetti. Akkaya, İş Kanunu’nda işçinin feshe karşı korunabilmesi için öncelikle 30’dan fazla işçi çalıştıran işyerinde çalışmasının öngörüldüğünü, ancak işçilerin yüzde 60’nın kapsam dışında kaldığını söyledi. Türk iş hukukuna “geçerli nedenle fesih” olarak tanımlanan yeni bir fesih türünün girdiğini, iktidarın uygulamayı Alman iş hukukundan çarpıtarak aldığını ileri süren Akkaya, “Bu düzenleme, iş hukukunun işçiyi koruyucu niteliğine aykırıdır. Çünkü işverene yargı kararını dilediği gibi ve çıkarına uygun düşecek biçimde kullanma hakkı vermektedir. Uygulamada yargı tarafından feshin geçersizliğine karar verilerek işçinin işe iadesine karar verildiğinde, işe iade kararlarının büyük çoğunluğu işverenlerce uygulanmamakta, işçiye işe başlatmama tazminatı verilmektedir” dedi. İşçinin feshe karşı korunmasının, kanunda yazan ama uygulamada hayat bulmayan bir düzenleyici kural olduğuna işaret eden Akkaya, iş dava sayılarının da bunu ortaya koyduğunu vurguladı. 2013 yılındaki 407 bin iş davasının 190 bininin sonuçlandırıldığını, 217 bininin sonraki yıla devrettiğini anlatan Akkaya, davaların büyük bölümünün işe iade davaları olduğunu söyledi. Akkaya, iş ilişkisini yeniden kurma ve işe başlama hakkını kullanma hususunda tercihin işçiye bırakılması yönünde bir yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığına sunduğunu söyledi. Feshin geçersiz olduğuna hükmedildiğinde işe iade kararını verme hakkının işçiye tanınması gerektiğini belirten Akkaya, “Anayasanın işçiye tanıdığı bu hakkı kullanıp kullanmamak tercihi işverene değil, işçiye bırakmak daha adil bir düzenleme olacak. Bu hakkın işverence yok edilmesine yasayla olanak sağlamak Anayasanın ruhuna ve iş hukukunun özüne aykırıdır” görüşünü ifade etti.

Kaynak : http://www.sondakika.com/haber/haber-is-kanunu-nda-degisiklik-teklifi-8088847/

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...